Home Syntetiskt sötningsmedel sprids till miljön

Syntetiskt sötningsmedel sprids till miljön

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel som används som tillsats i livsmedel. Preliminära undersökningar visar att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når miljön.
Vid kemisk analys visade sig alla 29 prover på utgående vatten från 25 olika reningsverk i landet innehålla sukralos. Eftersom föreningen bryts ner långsamt kan man befara att det sker en kontinuerlig ökning av halterna i miljön.

Halterna i ytvattenprover, som samlats in längre från utsläppspunkten, varierade mellan under detektionsgränsen, alltså den gräns där ämnet går att spåra, och 3,5 miljondels gram/liter med ett medianvärde på cirka 0,5 miljondels gram/liter.

Det betyder att uppskattningsvis mellan sex och sju ton sukralos släpps ut varje år via reningsverken och att det sker en konstant tillförsel av sukralos till miljön.

Det finns mycket litet data om hur sukralos påverkar ekosystemet under en längre tid. Därför är det omöjligt att dra några långtgående slutsatser om eventuella miljörisker. Tidigare studier visade inte på någon effekt på en art av vattenloppa i de halter som nu påvisats i ytvatten.

600 gånger sötare än vanligt socker
Sukralos framställs från socker, men är cirka 600 gånger sötare än vanligt socker. Det tillverkas genom att sackaros förändras kemiskt (kloreras) för att göra molekylen stabil. Sukralos är godkänd som livsmedelstillsats och har E-nummer E 955.

Sukralos är stabilt och den största delen (85 procent) går igenom mag-tarmkanalen utan att tas upp. Själva sukralosmolekylen är inte toxisk i de halter som används som tillsats i livsmedel. Men ute i miljön går nedbrytningen av föreningen mycket långsamt.

IVL, som har gjort undersökningen på uppdrag av Naturvårdsverket, fortsätter att analysera fler prover. Analyserna avslutas under våren 2008.

Det kan även krävas separata forskningsprojekt för att besvara frågan om utsläppen kan ha ekotoxikologiska effekter.

Källa: Naturvårdsverket

Syntetiskt sötningsmedel sprids till miljön
Avalie!
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Comentários Fechados